CARME BUXADERAS


CARME BUXADERAS
          Professió:
          Actriu de doblatge
          Estat: Desconegut
          Debut: 1988
          Retirada: 2011
          Fitxa d'eldoblatge (base de dades del doblatge en català)
          Fitxa d'eldoblaje (base de dades del doblatge en castellà)

          MOSTRA DE DOBLATGE   
Doctora

Nana
2010