CRISTINA MAURI

CRISTINA MAURI
Resultado de imagen de CRISTINA MAURI
          Professió:
          Actriu de doblatge i cantant
          Estat: Actiu
          Debut: 2000
          Fitxa d'eldoblatge (base de dades del doblatge en català)
          Fitxa d'eldoblaje (base de dades del doblatge en castellà)

          MOSTRA DE DOBLATGE
          RECOPILATORI    

Shinnosuke Nohara
'Shin Chan'
Aki HinataSatsuki
Hanamaru
Sena RikaFutaba Suzuki
Shin Chan
2001-2017
Keroro
2007-2009
Kiteretsu
2006-2009
Kare Kano
2002
Boys Be...
2002


AikoUtena
2000