MANUEL LÁZARO


MANUEL LÁZARO

          Professió:
          Actor de doblatge i ajustador
          Estat: En memòria
          Debut: 1975
          Retirada: 2006
          Fitxa d'eldoblatge (base de dades del doblatge en català)
          Fitxa d'eldoblaje (base de dades del doblatge en castellà)

          MOSTRA DE DOBLATGE 

AnciàEthosPirata aeriMoComentarista
Rojin Z
1996
Arió
1996
Porco Rosso
1994
Conan
el nen del futur
1991
Gulliver viatja
a l'espai

1991