FINA RIUS


FINA RIUS


Perfil Público de Fina Rius | Vibuk

          Professió:
          Actriu de doblatge
          Estat: Actiu
          Debut: 1991
          Fitxa d'eldoblatge (base de dades del doblatge en català)
          Fitxa d'eldoblaje (base de dades del doblatge en castellà)

          MOSTRA DE DOBLATGE   


Mare de
la Motoko


Fruits Basket
2005