CARME ALARCÓN


CARME ALARCÓN
          Professió:
          Actriu de doblatge
          Estat: Actiu
          Debut: 1983
          Fitxa d'eldoblatge (base de dades del doblatge en català)
          Fitxa d'eldoblaje (base de dades del doblatge en castellà)

          MOSTRA DE DOBLATGE    


RomyLespina


La Volta al Món
de Willy Fog

1988
Arió
1996