CARME ALARCÓN


CARME ALARCÓN
          Professió:
          Actriu de doblatge
          Estat: Actiu
          Debut: 1983
          Fitxa d'eldoblatge (base de dades del doblatge en català)
          Fitxa d'eldoblaje (base de dades del doblatge en castellà)

          MOSTRA DE DOBLATGE    

RomyKaruraLespina

La Volta al Món
de Willy Fog

1988
RG Veda
1996
Arió
1996