TERESA POCH


TERESA POCH
          Professió:
          Actriu de doblatge
          Estat: Actiu esporàdicament
          Debut: 1985
          Fitxa d'eldoblaje (base de dades del doblatge en castellà)

          MOSTRA DE DOBLATGE Sra. GodaSubhastadora
(Episodi 18)

Doraemon
1993-2018
Sherlock
Holmes

1993