TERESA POCH


TERESA POCH




          Professió:
          Actriu de doblatge
          Estat: Actiu esporàdicament
          Debut: 1985
          Fitxa d'eldoblaje (base de dades del doblatge en castellà)

          MOSTRA DE DOBLATGE 





Sra. GodaVeïna
(Episodi 12)
Subhastadora
(Episodi 18)
Venedora
d'assegurances

Doraemon
1993-2016
Cinturó Negre
1995
Sherlock
Holmes

1993
Planetes
2007