TERESA POCH


TERESA POCH
          Professió:
          Actriu de doblatge
          Estat: Actiu esporàdicament
          Debut: 1985
          Fitxa d'eldoblaje (base de dades del doblatge en castellà)

          MOSTRA DE DOBLATGE 
Sra. Goda
Doraemon
1997-2018