JORDI CAMPILLO


JORDI CAMPILLO
          Professió:
          Actor de doblatge
          Estat: En memòria
          Debut: 1984
          Retirada: 2012
          Fitxa d'eldoblatge (base de dades del doblatge en català)
          Fitxa d'eldoblaje (base de dades del doblatge en castellà)

          MOSTRA DE DOBLATGE