JOAQUIM ROSSELL


JOAQUIM ROSSELL


          Professió:
          Actor de doblatge
          Estat: Actiu
          Debut: 2005
          Fitxa d'eldoblatge (base de dades del doblatge en català)


          MOSTRA DE DOBLATGE