FRANCESC GÒNGORA


FRANCESC GÒNGORA


          Professió:
          Actor de doblatge, tècnic de so i director de doblatge
          Estat: Actiu
          Debut: 2008
          Fitxa d'eldoblatge (base de dades del doblatge en català)
          Fitxa d'eldoblaje (base de dades del doblatge en castellà)


          MOSTRA DE DOBLATGE   

AnvisPare de l'AliceMonjo
Monster Hunter
Stories
2019
El Cas de la
Hana i l'Alice
2017
El nen i la bèstia
2016