CARLA TORRES

CARLA TORRES
Col·legi d'Educadores i Educadors Socials de Catalunya: Carla ...

          Professió:
          Actriu de doblatge
          Estat: Actiu
          Debut: 2005
          Fitxa d'eldoblatge (base de dades del doblatge en català)
          Fitxa d'eldoblaje (base de dades del doblatge en castellà)

          MOSTRA DE DOBLATGE