MARIBEL ALTÉS


MARIBEL ALTÉS          Professió:
          Actriu de doblatge i directora de doblatge
          Estat: Desconegut
          Debut: 1986
          Retirada: 2010
          Fitxa d'eldoblatge (base de dades del doblatge en català)
          Fitxa d'eldoblaje (base de dades del doblatge en castellà)

          MOSTRA DE DOBLATGE