SILVIA BEL


SILVIA BEL          Professió:
          Actriu de doblatge
          Estat: Desconegut
          Debut: 1996
          Retirada: 2005
          Fitxa d'eldoblatge (base de dades del doblatge en català)

          MOSTRA DE DOBLATGE     
Sylia StingrayShirisPai Thunder
LoodaSanjiyan
Bubblegum
Crisis

1997
Record of
Lodoss War

1996
Dangaioh
1997
Queen Emeralda
2003
3X3 Ulls
1997