ROSER CONTRERAS


ROSER CONTRERAS
          Professió:
          Actriu de doblatge
          Estat: Actiu esporàdicament
          Debut: 1990
          Fitxa d'eldoblatge (base de dades del doblatge en català)
          Fitxa d'eldoblaje (base de dades del doblatge en castellà)

          MOSTRA DE DOBLATGE   


BulmaObokamanFritzSra. Wentworth
Bola de Drac
1990-2019
Dr. Slump
1987-1990
La Sireneta
1992
Les Bessones
a St. Clare's
1998