ROSER CONTRERAS


ROSER CONTRERAS
          Professió:
          Actriu de doblatge
          Estat: Actiu esporàdicament
          Debut: 1985
          Fitxa d'eldoblatge (base de dades del doblatge en català)
          Fitxa d'eldoblaje (base de dades del doblatge en castellà)

          MOSTRA DE DOBLATGE   
 
 
 
 
 
BulmaObokamanMayu Oyama
MedessaFritz
Bola de Drac
1990-2023
Dr. Slump
1987-1990
Capità Harlock
1985
El Rei Artur
1985
La Sireneta
1992EnricoRafflesiaGinebraBentenSra. Wentworth
Diari d'un
Escolar

1991
Capità Harlock
1985
El Rei Artur
1985
Lamu
1992-1993
Les Bessones
a St. Clare's
1998
Natsue Komino
(Episodi 701-704)
Fill del
transportista

(Episodi 12)
Nen
El Detectiu Conan
2019
El Petit Príncep
1991
El Príncep Valent
1991