JOSEP MARIA NEGUILLOJOSEP MARIA NEGUILLO          Professió:
          Actor de doblatge
          Estat: En memòria
          Debut: 1999
          Retirada: 2016
          Fitxa d'eldoblatge (base de dades del doblatge en català)
          Fitxa d'eldoblaje (base de dades del doblatge en castellà)

          MOSTRA DE DOBLATGE    Inumaru
(primers episodis)
Actor
(Episodi 5)
Mariner
La Llei de Ueki
2007
Planetes
2007
La Ponyo al
Penya-segat

2009