CARLES NOGUERAS

   

CARLES NOGUERAS
          Professió:
          Director de doblatge
          Estat: Actiu
          Debut: 1995


          Fitxa d'eldoblatge (base de dades del doblatge en català)
          Fitxa d'eldoblaje (base de dades del doblatge en castellà)


     Com a director de doblatge: