JOAN VELILLA

JOAN VELILLA

          Professió:
          Actor de doblatge
          Estat: En memòria
          Debut: 1950
          Retirada: 2005
          Fitxa d'eldoblatge (base de dades del doblatge en català)
          Fitxa d'eldoblaje (base de dades del doblatge en castellà)

          MOSTRA DE DOBLATGE     BlasPilafRei NikochanAbdullaGulle
Les aventures
d'en Fly

1993
Bola de Drac
1990
Dr. Slump
1987-1990
Simbad,
el marí

1993
Conan
el nen del futur
1991
Dr. CabraProteusSr. Pocus
(Episodi 12)
Monstre fangós
Dr. Slump
1988-1990
Pipi, la sirena i
el tritó de mar

1993
Sherlock
Holmes

1993
Simbad
1987