YOLANDA GISPERT


YOLANDA GISPERT
          Professió:
          Actriu de doblatge
          Estat: Actiu
          Debut: 2005
          Fitxa d'eldoblatge (base de dades del doblatge en català)
          Fitxa d'eldoblaje (base de dades del doblatge en castellà)

          MOSTRA DE DOBLATGE   
MarumaroMilleMare d'en
Hutch
ClemAmic d'en Koichi
Blue Dragon
2009-2010
Monster Hunter
Stories
2019
L'Abella Hutch
2012
Doraemon
Space Hero
2012
Un estiu amb
en Coo

2009

ChibiEstudiant
L'Abella Hutch
2012
La Llei de Ueki
2007