JOAN RUIZ

    


JOAN RUIZ
          Professió:
          Tècnic de so i actor de doblatge
          Estat: Actiu
          Debut: 2020
          Fitxa d'eldoblatge (base de dades del doblatge en català)

          MOSTRA DE DOBLATGE