ROSA MERCADER


ROSA MERCADER


      Professió:
      Actriu de doblatge
          Estat: Retirada
          Debut: 1991
          Retirada: 2004
          Fitxa d'eldoblatge (base de dades del doblatge en català)
          Fitxa d'eldoblaje (base de dades del doblatge en castellà)

          MOSTRA DE DOBLATGE    
Sra. Mizunokoji
Lamu
1992-1993