QUIM MESALLES

  

QUIM MESALLES
          Professió:
          Actor de doblatge
          Estat: Retirat
          Debut: 1992
          Retirada: 1993
          Fitxa d'eldoblatge (base de dades del doblatge en català)

          MOSTRA DE DOBLATGE   

Rapat
Lamu
1992-1993