RAQUEL CAPDET

 


RAQUEL CAPDET

          Professió:
          Actriu de doblatge
          Estat: Retirada
          Debut: 1989
          Retirada: 1992
          Fitxa d'eldoblatge (base de dades del doblatge en català)
          Fitxa d'eldoblaje (base de dades del doblatge en castellà)

          MOSTRA DE DOBLATGE   Ataru
Moroboshi
XibiruNen
hospitalitzat

Lamu
1992
Dr. Slump
1989
Musculman
1991