ANNA MARIA SOLSONA

 


ANNA MARIA SOLSONA
          Professió:
          Actor de doblatge
          Estat: Retirada
          Debut: 1965
          Retirda: 1998
          Fitxa d'eldoblatge (base de dades del doblatge en català)
          Fitxa d'eldoblaje (base de dades del doblatge en castellà)                 
         MOSTRA DE DOBLATGE    
  

MareHelene CavilgnacMare
(Episodi 8)
Dependenta
(OVA 3)
Germana de
l'Oliver
Pinotxo 
1987
Toni, la reportera
1997
El Petit Príncep
1991
Projecte A-Ko
1997
Els guerrers
de l'espai

1990