ANNA MARIA SOLSONA

 


ANNA MARIA SOLSONA
          Professió:
          Actor de doblatge
          Estat: Retirada
          Debut: 1965
          Retirda: 1998
          Fitxa d'eldoblatge (base de dades del doblatge en català)
          Fitxa d'eldoblaje (base de dades del doblatge en castellà)                 
         MOSTRA DE DOBLATGE   
  
MareGermana de
l'Oliver

Pinotxo 
1987
Els guerrers
de l'espai

1990