PEPA PALLARÈS


PEPA PALLARÈS


Locutora - Español (España / Castellano) - Pepa Pallarès | bodalgo

          Professió:
          Actriu de doblatge i directora de doblatge
          Estat: Actiu
          Debut: 2006
          Fitxa d'eldoblatge (base de dades del doblatge en català)
          Fitxa d'eldoblaje (base de dades del doblatge en castellà)

          MOSTRA DE DOBLATGE   


Delphinium

Blue Dragon
2009-2010