ALBERT BERNAT


ALBERT BERNAT

          Professió:
          Actor de doblatge
          Estat: Actiu
          Debut: 2005
          Fitxa d'eldoblatge (base de dades del doblatge en català)
          Fitxa d'eldoblaje (base de dades del doblatge en castellà)

          MOSTRA DE DOBLATGE   

 


Conrad L.
Lawrence
Taisuke Otsubo
Blue Dragon
2009-2010
Kuroko i el
Bàsquet

2024