ALBERT BERNAT


ALBERT BERNAT          Professió:
          Actor de doblatge
          Estat: Actiu
          Debut: 2005
          Fitxa d'eldoblatge (base de dades del doblatge en català)
          Fitxa d'eldoblaje (base de dades del doblatge en castellà)

          MOSTRA DE DOBLATGE    Conrad L.
Lawrence

Blue Dragon
2009-2010