DAVID SÁNCHEZ


DAVID SÁNCHEZ
          Professió:
          Actor de doblatge, ajustador i director de doblatge
          Estat: Actiu
          Debut: 1993
          Fitxa d'eldoblatge (base de dades del doblatge en català)
          Fitxa d'eldoblaje (base de dades del doblatge en castellà)


          MOSTRA DE DOBLATGE