INÉS MORALEDA

INÉS MORALEDAInés Moraleda | Wiki La Bella y la Bestia | Fandom

             Professió:
             Actriu de doblatge i cantant
             Estat: Actiu
             Debut: 1991
             Fitxa d'eldoblatge (base de dades del doblatge en català)
             Fitxa d'eldoblaje (base de dades del doblatge en castellà)

             MOSTRA DE DOBLATGE   

Yumeko KawaiHattori el Ninja
1994-1996