ESTHER ARTERO

ESTHER ARTERO

          Professió:
          Actriu de doblatge
          Estat: Desconegut
          Debut: 1987
          Retirada: 1992
          Fitxa d'eldoblatge (base de dades del doblatge en català)
          Fitxa d'eldoblaje (base de dades del doblatge en castellà)
          
          MOSTRA DE DOBLATGE   

Turbo NorimakiMargaridaPrincesa Lily

Dr Slump
1987-1990
El Llac dels
Cignes

1990
Musculman
1991