ESTHER ARTERO


ESTHER ARTERO
          Professió:
          Actriu de doblatge
          Estat: Desconegut
          Debut: 1987
          Retirada: 1994
          Fitxa d'eldoblatge (base de dades del doblatge en català)
          Fitxa d'eldoblaje (base de dades del doblatge en castellà)

          MOSTRA DE DOBLATGE     Shinobu MiyakeTurbo NorimakiMargaridaRei CherryPrincesa Kusma
Lamu
1992-1993
Dr. Slump
1990
El Llac dels
Cignes

1990
Musculman
1991
Dr. Slump
1990


Filla de la gata
L'Ocell Blau
1993