NEREA ALFONSO

NEREA ALFONSO


          Professió:
          Actriu de doblatge
          Estat: Actiu
          Debut: 2012
          Fitxa d'eldoblatge (base de dades del doblatge en català)
          Fitxa d'eldoblaje (base de dades del doblatge en castellà)

          MOSTRA DE DOBLATGE   MiraiAina ArdebitMirai, la meva
germana petita

2019
Promare
2020