MERCÈ MONTALÀ

MERCÈ MONTALÀ


          Professió:
          Actriu de doblatge
          Estat: Actiu
          Debut: 1983
          Fitxa d'eldoblatge (base de dades del doblatge en català)
          Fitxa d'eldoblaje (base de dades del doblatge en castellà)

          MOSTRA DE DOBLATGE   


ÀviaDona d'Ethos
Mirai, la meva
germana petita
2019
Arió
1996