JOSEP SOBREVIA

JOSEP SOBREVIA


          Professió:
          Actor de doblatge, ajustador i director de doblatge
          Estat: Actiu
          Debut: 1984
          Fitxa d'eldoblatge (base de dades del doblatge en català)

          MOSTRA DE DOBLATGE    Takeshi Goda
'Gegant'
Capità de
Britània
Arquebisbe
Doraemon
1993-2018
Lensman
1994
Històries
d'Andròmeda

1984