NÚRIA CASAS

 


NÚRIA CASAS




          Professió:
          Actriu de doblatge, ajustadora i directora de doblatge
          Estat: Actiu
          Debut: 2007
          Fitxa d'eldoblatge (base de dades del doblatge en català)
          Fitxa d'eldoblaje (base de dades del doblatge en castellà)

          MOSTRA DE DOBLATGE   








Mare de l'Ayana




Un estiu amb
en Coo

2009