FRANCISCO GARRIGA

 

FRANCISCO GARRIGA
          Professió:
          Actor de doblatge
          Estat: Retirat
          Debut: 1962
          Retirada: 2006
          Fitxa d'eldoblatge (base de dades del doblatge en català)
          Fitxa d'eldoblaje (base de dades del doblatge en castellà)

          MOSTRA DE DOBLATGE 

Rigodón
La Volta al Món
de Willy Fog

1988