BORIS RUIZ

 

BORIS RUIZ
          Professió:
          Actor de doblatge
          Estat: Desconegut
          Debut: 1988
          Retirada: 1999
          Fitxa d'eldoblatge (base de dades del doblatge en català)
          Fitxa d'eldoblaje (base de dades del doblatge en castellà)

          MOSTRA DE DOBLATGE 


Inspector Dix
La Volta al Món
de Willy Fog

1988