AMÈLIA AMBRÓS


AMÈLIA AMBRÓS
          Professió:
          Actriu de doblatge
          Estat: Desconegut
          Debut: 1992
          Retirada: 1997
          Fitxa d'eldoblatge (base de dades del doblatge en català)

          MOSTRA DE DOBLATGE   

RanSugarProfessora
d'autoescola

Lamu
1992-1993
Lamu
1992-1993
Bola de Drac Z
1997