MARIA DEL MAR TAMARIT


MARIA DEL MAR TAMARIT
          Professió:
          Actriu de doblatge
          Estat: Actiu
          Debut: 1983
          Fitxa d'eldoblatge (base de dades del doblatge en català)
          Fitxa d'eldoblaje (base de dades del doblatge en castellà)

          MOSTRA DE DOBLATGE 

Lana
Conan
el nen del futur
1991