LLUÍS TORRELLES


LLUÍS TORRELLES


EL MUSICAL – Hakuna

          Professió:
          Actor de doblatge
          Estat: Actiu
          Debut: 2015
          Fitxa d'eldoblaje (base de dades del doblatge en castellà)

          MOSTRA DE DOBLATGE    

Kun (nen)Mirai, la meva
germana petita
2019