PILAR RUBIELLA


PILAR RUBIELLA          Professió:
          Actriu de doblatge
          Estat: Desconegut
          Debut: 1976
          Retirada: 2010
          Fitxa d'eldoblatge (base de dades del doblatge en català)
          Fitxa d'eldoblaje (base de dades del doblatge en castellà)

          MOSTRA DE DOBLATGE   

Lisa

El Vent d'Amnèsia
1996