PILAR RUBIELLA


PILAR RUBIELLA          Professió:
          Actriu de doblatge
          Estat: Actiu
          Debut: 1976
          Fitxa d'eldoblatge (base de dades del doblatge en català)
          Fitxa d'eldoblaje (base de dades del doblatge en castellà)


          MOSTRA DE DOBLATGE   Srta. Ayumi
Lisa


Projecte A-Ko
1997
El Vent d'Amnèsia
1996