MARC ORIOL


MARC ORIOL
          Professió:
          Actor de doblatge
          Estat: Actiu
          Debut: 2013
          Fitxa d'eldoblaje (base de dades del doblatge en castellà)

          MOSTRA DE DOBLATGE   

ChevalNen


Monster Hunter
Stories
2019
Mirai, la meva
germana petita
2019