XAVIER MARTÍ

   

XAVIER MARTÍ
          Professió:
          Traductor
          Estat: Actiu
          Debut: 2008
          Fitxa d'eldoblatge (base de dades del doblatge en català)