FERRAN RUIZ

 FERRAN RUIZ
          Professió:
          Director de doblatge i actor de doblatge
          Estat: Actiu
          Debut: 2016
          Fitxa d'eldoblaje (base de dades del doblatge en castellà)

          MOSTRA DE DOBLATGE