CARLA MERCADER

  

CARLA MERCADER

          Professió:
          Actriu de doblatge
          Estat: Actiu
          Debut: 2012
          Fitxa d'eldoblatge (base de dades del doblatge en castalà)
          Fitxa d'eldoblaje (base de dades del doblatge en castellà)

          MOSTRA DE DOBLATGE  


Moegi Hikawa
(Episodi 521-522)

El Detectiu Conan
20017