CARLA MERCADER


CARLA MERCADER
          Professió:
          Actriu de doblatge
          Estat: Actiu
          Debut: 2012
          Fitxa d'eldoblatge (base de dades del doblatge en català)
          Fitxa d'eldoblaje (base de dades del doblatge en castellà)

          MOSTRA DE DOBLATGE   
Moegi Hikawa
(Episodi 521-522)

El Detectiu Conan
2017