ÀNGELS RIBALTA


ÀNGELS RIBALTA
          Professió:
          Actriu de doblatge
          Estat: Actiu
          Debut: 2017
          Fitxa d'eldoblatge (base de dades del doblatge en català)
          Fitxa d'eldoblaje (base de dades del doblatge en castellà)

          MOSTRA DE DOBLATGE   

Tamaki TsuruAlbedoSarada UchihaRuri IchigyoAya Chiyono
Blue Thermal
2023
Overlord
2024
Boruto
Naruto The Movie

2023
Hello World
2023
Seven Days War
2023RenkeAyako MiyamotoSasame FumaKakashi (nen)Rikuto Ikeda
Naruto
La Pedra de Gelel

2023
Blue Giant
2024
Naruto
2024
Naruto Shippuden
La Torre Perduda

2023
Assassination
Classroom

2024