JOSÉ LUIS MEDIAVILLA


JOSÉ LUIS MEDIAVILLA

          Professió:
          Actor de doblatge
          Estat: Actiu
          Debut: 1982
          Fitxa d'eldoblatge (base de dades del doblatge en català)
          Fitxa d'eldoblaje (base de dades del doblatge en castellà)

          MOSTRA DE DOBLATGE