CARLES VELAT


CARLES VELAT
          Professió:
          Actor de doblatge
          Estat: Retirat
          Debut: 1977
          Retirada: 2010
          Fitxa d'eldoblatge (base de dades del doblatge en català)
          Fitxa d'eldoblaje (base de dades del doblatge en castellà)

          MOSTRA DE DOBLATGE   

 

Cap de CastanyaTotoJack OliverZwilnik
Dr Slump
1987-1990
El Príncep Valent
1991
Els guerrers
de l'espai

1990
Lensman
1994