ÀNGELS MIRAVET


ÀNGELS MIRAVET



          Professió:
          Actriu de doblatge
          Estat: Retirada
          Debut: 1986
          Retirada: 2007
          Fitxa d'eldoblatge (base de dades del doblatge en català)
          Fitxa d'eldoblaje (base de dades del doblatge en castellà)

          MOSTRA DE DOBLATGE   






ÀviaÀvia Haru

El meu veí
Totoro
1996
Dr Slump
1987-1990