LAURA MONTERO

     

LAURA MONTERO

          Professió:
          Actriu de doblatge
          Estat: Actiu
          Debut: 2015
          Fitxa d'eldoblatge (base de dades del doblatge en català)ç
          Fitxa d'eldoblaje (base de dades del doblatge en castellà)

          MOSTRA DE DOBLATGE