JOAN LLUCH


JOAN LLUCH          Professió:
          Actor de doblatge
          Estat: En memòria
          Debut: 1966
          Retirada: 1998
          Fitxa d'eldoblatge (base de dades del doblatge en català)
          Fitxa d'eldoblaje (base de dades del doblatge en castellà)

          MOSTRA DE DOBLATGE