NÚRIA CUGAT


NÚRIA CUGAT

          Professió:
          Actriu de doblatge
          Estat: En memòria
          Debut: 1966
          Retirada2010
          Fitxa d'eldoblatge (base de dades del doblatge en català)
          Fitxa d'eldoblaje (base de dades del doblatge en castellà)

          MOSTRA DE DOBLATGE 


Monsley
Conan
el nen del futur
1991