JÚLIA OTERO


JÚLIA OTERO
          Professió:
          Actriu de doblatge

          Estat: Desconegut
          Debut: 1984
          Retirada: 2008
          Fitxa d'eldoblatge (base de dades del doblatge en català)
          Fitxa d'eldoblaje (base de dades del doblatge en castellà)

          MOSTRA DE DOBLATGE   

Jack RobinsonLa Família Robinson
1984