LLÚRIA SALAS


LLÚRIA SALAS


          Professió:
          Actor de doblatge
          Estat: Actiu
          Debut: 2008
          Fitxa d'eldoblatge (base de dades del doblatge en català)
          Fitxa d'eldoblaje (base de dades del doblatge en castellà)


          MOSTRA DE DOBLATGE   


Nole

Monster Hunter Stories
2019